Dieci

Jesteśmy umysłem, który tworzy i siłą, która wytwarza.

Maszyny dla rolnictwa, budownictwa i przemysłu

Od 1962 r. firma Dieci projektuje i produkuje betoniarki samochodowe i jako jedna z pierwszych w Europie opracowała w 1983 r. i produkuje gamę podnośników teleskopowych.

Oferta maszyn Dieci jest od lat stale poszerzana:

1998 > podnośniki teleskopowe S.I.R. Samson, Icarus, Runner

2000 > podnośniki teleskopowe Pegasus z obrotowym wysięgnikiem 360 i 400 stopni

2008 > podnośniki teleskopowe AGRI PLUS oraz AGRI TECH, maszyny specjalnie zaprojektowane do intensywnych zastosowań w sektorze rolniczym

2011 > podnośniki teleskopowe HERCULES, nowa linia maszyn wysokiej wydajności dla przemysłu ciężkiego

2013 > AGRI PIVOT, gama podnośników teleskopowych wyposażona w ładowarki kołowe z wysięgnikiem teleskopowym

W wyniku ciągłych starań firma Dieci posiada dzisiaj ofertę obejmującą 123 modele w produkcji. Ponadto Dieci oddaje do dyspozycji klientów swój awangardowy dział techniczny, który w odpowiedzi na konkretne wymogi techniczne opracowuje na podstawie maszyn seryjnych spersonalizowane rozwiązania dla konkretnych zastosowań.

Nasz tryb pracy to ciągła innowacyjność.

Proces produkcyjny zainspirowany „ciągłym doskonaleniem”

Aby stopniowo wdrażać nowe rozwiązania technologiczne, procesy produkcyjne oraz kształcenie zawodowe, firma Dieci wprowadziła „Projekt Kaizen”, zainspirowany japońską filozofią „ciągłego doskonalenia” pozwalającą na eliminowanie marnotrawstwa i niedociągnięć.

Zgodnie z tym podejściem, które uwzględnia najnowsze normy organizacyjne, wdrażana jest radykalna zmiana  pozwalająca na zwiększenie wydajności oraz podniesienie jakości a także na wyeliminowanie czynności nieprzynoszących spółce oraz klientom żadnej wartości dodanej.

Aby osiągnąć ten cel, Dieci całkowicie zmienia własne procesy produkcyjne. W ten sposób zarządzanie różnymi zadaniami będzie prostsze i bardziej „lean” a obecnych 9 linii montażowych wraz z uzupełniającymi je działami zostanie przeprojektowanych zgodnie z nowym modelem opartym na 6 „zintegrowanych kanałach przepływu”,  z których będzie wychodził skończony produkt gotowy do wysyłki.

Nasz tryb pracy to ciągła innowacyjność.

Proces produkcyjny zainspirowany „ciągłym doskonaleniem”

Aby stopniowo wdrażać nowe rozwiązania technologiczne, procesy produkcyjne oraz kształcenie zawodowe, firma Dieci wprowadziła „Projekt Kaizen”, zainspirowany japońską filozofią „ciągłego doskonalenia” pozwalającą na eliminowanie marnotrawstwa i niedociągnięć.

Zgodnie z tym podejściem, które uwzględnia najnowsze normy organizacyjne, wdrażana jest radykalna zmiana  pozwalająca na zwiększenie wydajności oraz podniesienie jakości a także na wyeliminowanie czynności nieprzynoszących spółce oraz klientom żadnej wartości dodanej.

Aby osiągnąć ten cel, Dieci całkowicie zmienia własne procesy produkcyjne. W ten sposób zarządzanie różnymi zadaniami będzie prostsze i bardziej „lean” a obecnych 9 linii montażowych wraz z uzupełniającymi je działami zostanie przeprojektowanych zgodnie z nowym modelem opartym na 6 „zintegrowanych kanałach przepływu”,  z których będzie wychodził skończony produkt gotowy do wysyłki.

Dajemy gwarancję i zapewniamy, że zawsze tutaj będziemy .

Budujemy maszyny rolnicze, przemysłowe i budowlane od ponad 50 lat

Przez ponad pół wieku działalności Dieci zawsze stawiała na badania innowacyjnych technologii w sektorze konstrukcji maszyn dla rolnictwa, przemysłu i budownictwa, a także maszyn specjalnych, zapewniając jednocześnie doskonałe wsparcie przed- i posprzedażne. Dzięki tej strategii Spółka przekształciła się w jednego z najważniejszych globalnych aktorów w tym sektorze – ponad 85% produkowanych maszyn jest sprzedawanych za granicą i działają cztery zależne spółki europejskie:

 • DIECI Deutschland GMbH w Niemczech
 • DIECI Telehandlers w Wielkiej Brytanii
 • DIECI France we Francji
 • DIECI Vostok w Moskwie (Rosja)

Równolegle wobec struktury organizacyjnej z siedzibą w Montecchio Emilia, w regionie Emilia Romania,  funkcjonuje wspierająca ją międzynarodowa sieć dystrybutorów oraz kwalifikowanych centrów serwisowych na najważniejszych rynkach, tj. w USA, Kanadzie, krajach Ameryki Centralnej i Południowej, Turcji, na Bliskim Wschodzie, w RPA oraz Australii.

Gwarantujemy jakość i niezawodność naszego produktu .

Gwarantowane i certyfikowane podnośniki teleskopowe

Aby zagwarantować, że wszystkie  maszyny Dieci – zarówno te standardowe,  jak i specjalne – są niezawodne i trwałe, producent Dieci przeprowadza dokładne testy i próby w rzeczywistych warunkach roboczych w celu oceny:

 • osiągów
 • spełnienia wszystkich wymogów projektu
 • wymogów bezpieczeństwa określonych w normach
 • parametrów podlegających homologacji oraz certyfikacji

Dla potrzeb prób i badań firma Dieci posiada pole prób i testów odbiorczych, tj. obszar o powierzchni ponad 20.000 m2 obejmujący cementową drogę o długości 900 m, obszar „Off Road” do badań terenowych oraz krytą konstrukcję o powierzchni 400 m2, w której mieszczą się biura dydaktyczne, sale wykładowe dla operatorów a także trybuna dla 60 osób z pełnym widokiem na cały kompleks.

Zastosowano również specjalne narzędzia, np. regulowaną platformę do badań stabilności oraz oprzyrządowanie elektroniczne, które pozwala na zdobywanie danych koniecznych do rozwoju i wdrażania nowych maszyn.

Gwarantujemy jakość i niezawodność naszego produktu .

Gwarantowane i certyfikowane podnośniki teleskopowe

Aby zagwarantować, że wszystkie  maszyny Dieci – zarówno te standardowe,  jak i specjalne – są niezawodne i trwałe, producent Dieci przeprowadza dokładne testy i próby w rzeczywistych warunkach roboczych w celu oceny:

 • osiągów
 • spełnienia wszystkich wymogów projektu
 • wymogów bezpieczeństwa określonych w normach
 • parametrów podlegających homologacji oraz certyfikacji

Dla potrzeb prób i badań firma Dieci posiada pole prób i testów odbiorczych, tj. obszar o powierzchni ponad 20.000 m2 obejmujący cementową drogę o długości 900 m, obszar „Off Road” do badań terenowych oraz krytą konstrukcję o powierzchni 400 m2, w której mieszczą się biura dydaktyczne, sale wykładowe dla operatorów a także trybuna dla 60 osób z pełnym widokiem na cały kompleks.

Zastosowano również specjalne narzędzia, np. regulowaną platformę do badań stabilności oraz oprzyrządowanie elektroniczne, które pozwala na zdobywanie danych koniecznych do rozwoju i wdrażania nowych maszyn.

Polityka Prywaności